Projektet ”Motivation to Grow”

Projektet Motivation to Grow, som FNV tillsammans med sina medlemsorganisationer och partners i de baltiska länderna ansvara för, är nu i full gång. Projektet syftar främst till att bygga upp ett tematiskt nätverk för att få goda idéer och tips för arbetet med yngre personer som avbryter studier etc. Problemen är de samma i länderna och vi tror att den verksamhet som folkbildningen kan erbjuda är betydelsefull. för att få en förändring. Via Nordplus erhåller FNV ett  ekonomiskt stöd för projektets genomförande. Mer om projektet tittar du via menylistens flik ”Motivativation to Grow” här ovan till vänster,  eller direkt via den separata hemsidan: www.motivationtogrow.org

Ytterligare information kan du också få via projektledaren, FNV:s medlemsorganisationer eller via FNV-kansliet.

 

Voksenopplæring som handelsvare?

Forhandlingene mellom EU og USA om ”The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)” gjør mange sivilsamfunnsorganisasjoner i Europa urolige. – Det er foreløpig uklart om utdanning generelt, og voksenopplærings spesielt, vil bli inkludert i TTIP sier politisk rådgiver Tania Berman i The European Association for the Education of Adults (EAEA.)

Hva er TTIP?
TTIP er en handelsavtale som forhandles frem mellom EU og USA. Målet er å fjerne barrierer og gjøre det enklere å handle med varer og tjenester mellom EU og USA. Norge berøres av avtalen fordi vi knyttet til EUs indre marked gjennom EØS-avtalen.

Vil TTIP berøre voksenopplæring?
Tania Berman som er politisk rådgiver i VOFOs europeiske paraplyorganisasjon EAEA, forklarer hvordan dette henger sammen: – Det er for øyeblikket uklart om utdanning generelt, og voksenopplæring spesielt, vil bli inkludert i TTIP. Siden det gikk rykter om dette, har EAEA sammen med en rekke andre interessenter på utdanningsområdet (blant annet European Students Union (ESU)Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU)EUCIS-LLLEuropean Trade Union Committee for Education (ETUCE)) skrevet tydelige uttalelser der de ber om at utdanning holdes utenfor TTIP-avtalen.

Utdanning – en menneskerett
– I EAEA er vi veldig tydelige på at utdanning ikke har noen plass i en handelsavtale. Vi ser på utdanning som et offentlig gode og en menneskerett, slår Tania Berman fast. Den siste informasjonen hun sitter på, tyder på at utdanning kan bli skjermet fra avtalen. – Men det er fortsatt stor usikkerhet rundt dette, sier Berman.

Hva kan effekten bli?
– Hvis TTIP blir vedtatt og vil inkludere utdanning, vil det bety at en hvilken som helst privat tilbyder kan tilby utdanningstjenester på lik linje med andre, forklarer Berman. Hun og EAEA er bekymret for at dette kan gå på bekostning av læringsmuligheter for marginaliserte grupper, og at det vil svekke voksenlæreres muligheter og posisjon på arbeidsmarkedet.

I denne artikkelen på EAEAs hjemmeside kan du lese hele intervjuet med Tania Berman (på engelsk) og mer om hva som skjer videre i saken.

(Från VOFO:s nyhetsbrev)

 

Intressant skrift: Att förstå varandra i Norden

Nordiska Ministerrådet har i samarbete med Kulturkontakt Nord producerat en skrift om norsdisk  nordiska språk och språkkultur. Det handlar alltså om vår ”språkgemenskap” där det oftast gäller att förstå varandra, inte nödvändigtvis att tala det andra språket.

Syftet med  skriften är att ge råd och tips för att  minska eller att undvika problemen med  att kommunisera med personer som talar något av våra grannspråk. Det handlar också om vår olika samtalskultur som i Norden. Den kulturen skiljer sig ju också lite. Bra att tänka på.

Ett avsnitt handlar om tolkning, om vad man behöver tänka på och vilka goda råd man bör ge till tolken inför tolkuppdrag.

Skriften hittar du på följande länk:

http://www.kulturkontaktnord.org/images/stories/pdfs/Publikasjoner/Att_f%C3%B6rst%C3%A5_varandra_2013_publ.pdf