Styrelsen

CIMG3047 

 

 

 

FNV-styrelsen vald vid årsmötet den 20 september 2014

 

Verksamheten leds av en styrelse som består av en företrädare för varje nordiskt land, Styrelsen väljs för en mandatperiod på två år.

Ordförande

Beatrice Östman, SFV Bildning, Finland (beatrice.ostman@sfv.fi)

Vice ordförande

Stefan Landberg, SV, Studieförbundet Vuxenskolan, Sverige
(stefan.landberg@stadshuset.goteborg.se)

Övriga ledamöter

Ivar Odnes, Sps, Norge, (ivar.odnes@opland,org)

Elinor Harder Andersen, Fora, Danmark  (info@fora.dk)

Ersättare/varamedlemmar

Ville Ylikhari, Visio, Finland  (ville.ylikahri@visili.fi)
Kjersti Gangsö, Kultur og tradisjon, Norge (kjersti@kulturogtradisjon.no)
Linus Olofsson, SV, Sverige (linus.olofsson@sv.se)
Lene Buerup Andersen, LOF, Danmark (lba@lof.dk

Ann-Marie Winberg, Gen.sekr, är styrelsens sekreterare (ann-marie.winberg@sv.se)