Verksamheten leds av en styrelse som består av en företrädare för varje nordiskt land. 

Kristin Madsen, ordförande, Norge; km@sp.no

Anna-Karin Öhman, vice ordförande, Finland; anna-karin.ohman@sfv.fi

Thomas Olofsson, ledamot, Sverige; thomas.olofsson@sv.se

Christian Federspiel, ledamot Danmark; chr.federspiel@gmail.com

Raymond Svensson, generalsekreterare; raymond.svensson@sv.se