Förbundet Nordisk Vuxenupplysning, FNV, bildades 1970 och är en nordisk samorganisation för studieförbund i de nordiska länderna och de tre självstyrande områdena. . FNV är en av de största nordiska samorganisa­tionerna inom folkbildningen.

FNV arbetar med utveckling och opinionsarbete gentemot politiker och andra beslutsfattare för ett levande nordiskt civilsamhälle och för folkbildningen som samhällsnytta. En viktig uppgift för FNV är att också att samarbete med andra nordiska folkbildningsnätverk, organisationer och  olika myndigheter och institutioner.

Välkommen att medverka och att delta!