Om FNV

Förbundet Nordisk Vuxenupplysning, FNV, bildades 1970 och är en nordisk samorganisation för studieförbunden från de nordiska länderna. FNV är ett av de största nordiska samorganisa­tionerna inom folkbildningen.

Ladda ned foldern ”Detta är FNV”: