Förbundet Nordisk Vuxenupplysning, FNV, bildades 1970 och är en nordisk samorganisation för studieförbunden från de nordiska länderna. FNV är ett av de största nordiska samorganisa­tionerna inom folkbildningen.

FNV arbetar med utveckling och opinionsarbete gentemot politiker och andra beslutsfattare för ett levande nordiskt civilsamhälle och för folkbildningen som samhällsnytta. En viktig uppgift för FNV är att också att samarbete med andra nordiska folkbildningsnätverk, organisationer och samhällets olika organ.

FNV:s aktiviteter och verksamhet utgörs av nordiska projekt, administrerade av FNV, och av FNV:s medlemsorganisationer och  finansierade med stöd från NMR och deltagaravgifter från medlemsorganisationerna.

FNV är alltså den nordiska samarbetsorganisationen för folkbildning.

Välkommen att medverka och att delta!