FNV, Förbundet Nordisk Vuxenupplysning, vill stärka den nordiska identiteten genom att främja det nordiska inslaget i nationellt, nordiskt och internationellt samarbete. FNV bildades 1970 och omfattar åtta studieförbund från fyra nordiska länder.

FNV arbetar med utveckling och opinionsarbete gentemot politiker och andra beslutsfattare för ett levande nordiskt civilsamhälle och för folkbildningen som samhällsnytta. En viktig uppgift för FNV är att också att samarbete med andra nordiska folkbildningsnätverk, organisationer och olika myndigheter samt institutioner.

FNV:s aktiviteter och verksamhet utgörs främst av digitala möten och konferenser administrerade av FNV eller av FNV:s medlemsorganisationer. I början av hösten genomförs Nordiskt Ledarforum och årsmötet.

FNV är en nordisk samarbetsorganisation för enskilda studieförbund som arbetar med folkeoplysning, folkbildning och fri bildning.

Välkommen att medverka och att delta!