FNV, Förbundet Nordisk Vuxenupplysning, vill stärka den nordiska identiteten genom att främja det nordiska inslaget i nationellt, nordiskt och internationellt samarbete. FNV, bildades 1970 och omfattar åtta studieförbund från fyra nordiska länder

FNV arbetar med utveckling och opinionsarbete gentemot politiker och andra beslutsfattare för ett levande nordiskt civilsamhälle och för folkbildningen som samhällsnytta. En viktig uppgift för FNV är att också att samarbete med andra nordiska folkbildningsnätverk, organisationer och samhällets olika organ.

FNV:s aktiviteter och verksamhet utgörs av nordiska projekt, administrerade av FNV, och av FNV:s medlemsorganisationer:

FNV är alltså den nordiska samarbetsorganisationen för folkbildning.

Välkommen att medverka och att delta!