FNV har årsmöte i augusti eller september. Då utdelas FNV:s Nordiska Folkbildningspris. Under två dagar i anslutning till årsmötet genomförs även Nordiskt Ledarforum kring ett aktuellt tema.

FNV arbetar främst med opinionsarbete gentemot politiker och andra beslutsfattare för ett levande nordiskt civilsamhälle och folkbildningens samhällsnytta. En viktig uppgift för FNV är också att samarbeta med andra nordiska folkbildningsorganisationer.

FNV:s verksamhet utgörs också av olika nordiska projekt, administreerade av FNV:s medlemsorganisationer och finansierade med deltagaravgifter. Basverksamhet som styrelsemöten, sekretariat och arbetsgrupper finansieras främst genom medlemsavgifter.