FNV har årsmöte senast under september månad och då samlas alla medlemsorganisationers valda ombud för att utvärdera verksamheten och lägga fast inriktningen för kommande år. FNV:s Nordiska Folkbildningspris utdelas i anslutning till årsmötet. Mellan årsmötena arbetar en vald styrelse med representanter för varje nordiskt land och en generalsekreterare på deltid,

Under två dagar i anslutning till årsmötet genomförs Nordiskt Ledarforum kring ett aktuellt tema.

FNV arbetar främst med opinionsarbete gentemot politiker och andra beslutsfattare för ett levande nordiskt civilsamhälle och folkbildningens samhällsnytta. En viktig uppgift för FNV är också att samarbeta med andra nordiska folkbildningsorganisationer.

FNV:s verksamhet utgörs också av olika möten (fysiska som digitala), konferenser och seminarier som administreras av FNV:s medlemsorganisationer eller av FNV.

Verksamheten finansieras av medlemsavgifter och deltagaravgifter. Basverksamhet som styrelsemöten och sekretariat finansieras främst genom medlemsavgifter.