Nordiska Ministerrådet har i samarbete med Kulturkontakt Nord producerat en skrift om norsdisk  nordiska språk och språkkultur. Det handlar alltså om vår ”språkgemenskap” där det oftast gäller att förstå varandra, inte nödvändigtvis att tala det andra språket, https://www.666casino.com/sv/games.

Syftet med  skriften är att ge råd och tips för att  minska eller att undvika problemen med  att kommunisera med personer som talar något av våra grannspråk. Det handlar också om vår olika samtalskultur som i Norden. Den kulturen skiljer sig ju också lite. Bra att tänka på.

Ett avsnitt handlar om tolkning, om vad man behöver tänka på och vilka goda råd man bör ge till tolken inför tolkuppdrag.

Skriften hittar du på följande länk:

http://www.kulturkontaktnord.org/images/stories/pdfs/Publikasjoner/Att_f%C3%B6rst%C3%A5_varandra_2013_publ.pdf

 

Intressant skrift: Att förstå varandra i Norden