Projektet Motivation to Grow, som FNV tillsammans med sina medlemsorganisationer och partners i de baltiska länderna ansvara för, är nu i full gång. Projektet syftar främst till att bygga upp ett tematiskt nätverk för att få goda idéer och tips för arbetet med yngre personer som avbryter studier etc. Problemen är de samma i länderna och vi tror att den verksamhet som folkbildningen kan erbjuda är betydelsefull. för att få en förändring. Via Nordplus erhåller FNV ett  ekonomiskt stöd för projektets genomförande. Mer om projektet tittar du via menylistens flik ”Motivativation to Grow” här ovan till vänster,  eller direkt via den separata hemsidan: www.motivationtogrow.org

Ytterligare information kan du också få via projektledaren, FNV:s medlemsorganisationer eller via FNV-kansliet.

 

Projektet ”Motivation to Grow”