FNV:s klimatprojekt 2009-2010

Projektet avslutades sommaren 2010 efter två års intensivt arbete med att väcka miljöfrågorna ur samnordiskt perspektiv till diskussion i FNV:s medlemsorganisationer. En innovativ del av projektet var att trycka upp 148 tusen servetter med frågor kkring miljö. Dessa frågor var på fyra olika nordiska språk  och skapade därmed också intresse för språken. Särskild rapport finns.

NY i Norden, Integrationsprojektet 2010- 2103

FNV och dess medlemsorganisationer fortsätter arbetet med integrationsfrågorna,  där hela Norden skall stå i fokus – inte enbart respektive nordiskt land.

Det är naturligtvis en spännade utmaning för FNV att tillsammans med  personer, som av olika skäl kommer ny till ett av de nordiska länderna,  att  också finna former för den nordiska gemenskapen inte enbart i det land man kommit till.

Projektet stöds ekonomiskt med bidrag från Nordiska Ministerrådet.

Projektet avslutades 2013-06-30 och nedan finns länkar till den handbok som producerats inom projektets ram. Syftet med handboken  Ny i Norden är att man ska få hjälp och stöd i folkbildningsarbetet med våra nya medborgare som kommer till oss från utomnordiska länder. Varmt lycka till med detta viktiga arbete.

Handboken nedan finns än så länge på svenska, danska och norska

FNV Ny i Nordensvensk 11juni13

FNV Ny i Nordendanskversion.doc

Ny i Norden norsk 11juni13

FNV-Ny-i-Nordendanskversion jan 15